Rättshjälp innebär i praktiken ekonomiskt stöd vid tvist som kräver en jurist. Det är staten som bedömer om du har rätt till rättshjälp...

Läs mer här...
Juristhuset, vi står på din sida -som ombud, målsägandebiträde, offentliga försvarare eller offentligt biträde.


Välkommen till Juristhuset

Vår syn på juridik grundar sig i att alla ska stå lika inför lagen. När det rör sig om något så komplext som juridiska rättigheter är det av yttersta vikt att alla inblandade möts på lika villkor.


Juristhuset, Jurister och Advokater.

Vi har kompetens, kunskap och erfarenhet att tillhandahålla bästa möjliga vägledning inför varje specifikt mål. Tack vare vår breda kompetens och många medarbetare kan vi snabbt hitta ett väl lämpat ombud som bistår dig i rättsliga processer.

Vi står på din sida – som ombud, målsägandebiträde, offentliga försvare eller offentligt biträde.


Har du fått ett brev från polisen? Det är inte alltid lätt att förstå vad som menas. Vi har en lista med vanliga termer och vad de betyder. Under våra tjänster förklarar vi några av dessa begrepp.Söker du efter en advokat, vi hjälper dig.

Kontakta oss


Om du känner dig osäker på dina rättigheter, skydigheter eller huruvida du behöver rättsligt stöd är du alltid välkommen att kontakta oss förutsättningslöst.